Kungen gav företräde för statsrådet Åsa Lindhagen

Torsdagen den 14 mars gav Kungen företräde för statsrådet Åsa Lindhagen, ny jämställdhetsminister.

Kungen och statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen och statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Åsa Lindhagen möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik om barnets rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och nyanländas etablering, för vilka Åsa Lindhagen nu är ansvarigt statsråd.