Kungen gav företräde för Sverige-Amerika Stiftelsen

Torsdagen den 14 mars gav Kungen företräde för verkställande direktör Anna Rosvall Stuart och styrelseledamot Olle Wästberg från Sverige-Amerika Stiftelsen.

Kungen tillsammans med Olle Wästberg och Anna Rosvall Stuart från Sverige-Amerika-stiftelsen.

Kungen tillsammans med Olle Wästberg och Anna Rosvall Stuart från Sverige-Amerika-stiftelsen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet överlämnade stiftelsens representanter jubileumsboken Sverige‑Amerika Stiftelsen 100 år.

Kungen har varit stiftelsens beskyddare sedan 1976.

Om Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena sidan och USA och Kanada å andra sidan. Stiftelsen främjar utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna genom att dela ut stipendier till unga för forskning och högre studier i USA och Kanada.

Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning.