Kronprinsessan närvarade vid symposium om lärande och undervisning

Torsdagen den 14 mars närvarade Kronprinsessan vid symposiet "Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik" på Clustret i Gamla stan i Stockholm.

Vid ankomst välkomnades Kronprinsessan av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Linköpings universitet samt Susanne Kjällander, universitetslektor i didaktik vid Stockholms universitet.

Vid ankomst välkomnades Kronprinsessan av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Linköpings universitet samt Susanne Kjällander, universitetslektor i didaktik vid Stockholms universitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds Universitet och Linköpings Universitet, inledde symposiet.

Därefter talade bland andra Hillevi Lenz-Taguchi vid Stockholms universitet, Carola Wiklund-Hörnqvist vid Umeå universitet, Kristen Pilner Blair och Rachel Wolf vid Stanford University kring olika former av forskning om lärande och undervisning som både för vetenskapen framåt samt som spelar roll i våra klassrum och andra lärmiljöer. Talarna lyfte olika exempel från projekt som genomförts av forskare tillsammans med förskollärare, lärare, barn och elever i autentiska miljöer.

Symposiet arrangerades av Linnémiljön CCL, forskargruppen ETG och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och finansierades av Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.