Kungen vid föreläsning om föroreningar och klimatförändringar

Onsdagen den 13 mars besökte Kungen Stockholms universitet för att närvara vid introduktionsföreläsningen av professor Derek C.G. Muir, innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Kungen vid professor Derek C.G. Muirs introduktionsföreläsning på Stockholms universitet.

Kungen vid professor Derek C.G. Muirs introduktionsföreläsning på Stockholms universitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen togs emot av Clas Hättestrand, prorektor vid Stockholms universitet, och Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Under rubriken ”Föroreningar och klimatförändringar – dubbla hot mot Arktis” talade professor Muir om hur klimatförändringar påverkar eller kommer att påverka hur miljögifter rör sig i den arktiska miljön.

Efter föreläsningen hölls ett panelsamtal under ledning av Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid universitetets institution för naturgeografi. Förutom professor Muir deltog Kanadas ambassadör Heather Grant, Tove Lundeberg från Naturvårdsverkets miljögiftsenhet samt professor Cynthia de Wit i samtalet.

Professor Muir, vars forskningsområde är miljökemi och biogeokemi med fokus på luftföroreningar av både organisk och oorganisk natur, är den tjugotredje innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Han är senior research scientist vid Environment and Climate Change Canada samt adjungerad professor vid universiteten i Toronto, Guelph och Jinan.

Kungen i samtal med professor Muir. I bilden syns också Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Kungen i samtal med professor Muir. I bilden syns också Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA