Kungen gav företräde för statsrådet Jennie Nilsson

Onsdagen den 13 mars gav Kungen företräde för statsrådet Jennie Nilsson, ny landsbygdsminister.

Kungen och statsrådet Jennie Nilsson.

Kungen och statsrådet Jennie Nilsson. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Landsbygdsminister Jennie Nilsson tillsammans med Kungen vid företrädet på Kungliga slottet.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson tillsammans med Kungen vid företrädet på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Jennie Nilsson möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik om regional tillväxt, landsbygd, livsmedel och areella näringar, för vilka Jennie Nilsson nu är ansvarigt statsråd.