Kungen gav företräde för statsrådet Anders Ygeman

Måndagen den 11 mars gav Kungen företräde för statsrådet Anders Ygeman, ny energi- och digitaliseringsminister.

Kungen och statsrådet Anders Ygeman.

Kungen och statsrådet Anders Ygeman. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Anders Ygeman möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens energipolitik och digitaliseringspolitik, för vilka Anders Ygeman nu är ansvarigt statsråd.