Kungaparet besökte EU:s institutioner i Bryssel

Tisdagen den 5 och onsdagen den 6 mars besökte Kungen och Drottningen Bryssel. Syftet med besöket var att få information om arbetet vid Europeiska rådet, ministerrådet, EU-kommissionen, Europaparlamentet samt den svenska EU-representationen.

Kungen i Europabyggnaden – Europeiska rådets och Europeiska unionens råds huvudbyggnad i Bryssel.

Kungen i Europabyggnaden – Europeiska rådets och Europeiska unionens råds huvudbyggnad i Bryssel. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen och Drottningen besökte medarbetarna vid svenska EU-representationen under både tisdagen och onsdagen.

Kungen och Drottningen besökte medarbetarna vid svenska EU-representationen under både tisdagen och onsdagen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök på Sveriges EU-representation

Kungaparet inledde den första dagen i Bryssel med ett besök på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, i dagligt tal kallad EU-representationen.

På EU-representationen träffade Kungaparet ambassadörerna Lars Danielsson och Åsa Webber samt deras medarbetare för att få fördjupad information om verksamheten och Sveriges roll i EU.

Om Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Vid EU-representationen arbetar cirka 120 medarbetare från Regeringskansliets samtliga departement. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och arbetar för att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. EU-representationen är i första hand en förhandlingsorganisation. Handläggare och chefer deltar i det dagliga förhandlingsarbetet i ministerrådets arbetsgrupper och i de ständiga representanternas kommitté som förbereder möten i ministerrådet och Europeiska rådet.

Kungen tas emot av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Kungen tas emot av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök på Europeiska kommissionen

I Europeiska kommissionens huvudbyggnad Berlaymont hade Kungaparet två separata möten under tisdagsmorgonen. Vid ankomst tog kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker emot för samtal. Därefter gavs en föredragning rörande EU:s klimatstrategi av Cristina Lobillo Borrero, kabinettschef hos klimat- och energikommissionären.

Handelskommissionär Cecilia Malmström tog senare emot Kungaparet för lunch.

Om Europeiska kommissionen

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är den som föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa.

Kungaparet i möte med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och hans stab.

Kungaparet i möte med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och hans stab. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet hos Cecilia Malmström, EU-kommissionens handelskommissionär.

Kungaparet hos Cecilia Malmström, EU-kommissionens handelskommissionär. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet i Europabyggnaden.

Kungaparet i Europabyggnaden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök i Europabyggnaden

I Europabyggnaden, Europeiska rådets och ministerrådets huvudbyggnad i Bryssel, togs Kungaparet under eftermiddagen emot av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Efter mötet med ordförande Tusk fick Kungaparet en rundvandring i byggnaden.

Om Europeiska rådet

Fyra gånger per år håller Europeiska rådet toppmöten i Bryssel. Då träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar. Trots att det inte är med och beslutar om nya EU-lagar har Europeiska rådet därmed ett stort inflytande på EU:s inriktning och politik. Sverige representeras av statsministern. Europeiska rådets ordförande är Donald Tusk.

Om Europeiska unionens råd (ministerrådet)

Debatt, diskussion och förhandling beskriver arbetet i ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Innan ett beslut tas i ministerrådet ska den svenska regeringen stämma av frågan med riksdagens EU-nämnd. Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Rumänien är ordförandeland under första delen av 2019.

Kungaparet togs emot av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Kungaparet togs emot av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Första dagen i Bryssel avslutades med en middag på svenska residenset under värdskap av Sveriges ständige representant till EU, ambassadör Lars Danielsson och fru Gunilla von Utfall.

Kungaparet tillsammans med Lars Danielsson och Gunilla von Utfall inför en middag på svenska residenset i Bryssel.

Kungaparet tillsammans med Lars Danielsson och Gunilla von Utfall inför en middag på svenska residenset i Bryssel. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen och Drottningen inledde onsdagen med att besöka Michel Barnier, ansvarig för EU:s förhandlingar med Storbritannien.

Kungen och Drottningen inledde onsdagen med att besöka Michel Barnier, ansvarig för EU:s förhandlingar med Storbritannien. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Brexit

Andra dagen i Bryssel inledde Kungaparet med ett återbesök till EU-kommissionen för att möta Michel Barnier.

Barnier är EU:s chef för förhandlingarna mellan unionen och Storbritannien gällande britternas utträde ur EU, "Brexit". Vid mötet berättade Michel Barnier och hans kollegor om det pågående arbetet.

Michel Barnier introducerar sina medarbetare för Kungaparet.

Michel Barnier introducerar sina medarbetare för Kungaparet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Michel Barnier informerar om EU:s arbete gällande Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Michel Barnier informerar om EU:s arbete gällande Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. Foto: Basia Pawlik/Europeiska unionen

Talman Antonio Tajani tar emot Kungaparet i Europaparlamenet.

Talman Antonio Tajani tar emot Kungaparet i Europaparlamenet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök i Europaparlamentet

Innan Kungaparet avslutade sitt officiella besök till EU-institutionerna besöktes Europaparlamentet. Vid ankomst togs Kungen och Drottningen emot av Europaparlamentets talman Antonio Tajani. Därefter hölls samtal med talmannen och hans stab.

Tidigare under dagen fick Kungaparet också möjlighet att samtala med några av de svenska Europaparlamentarikerna vid ett möte på svenska EU-representationen.

Avslutningsvis fick Kungaparet en rundvandring i parlamentet och därefter en föredragning av kommunikationsdirektör Jaume Duch, som informerade om det stundande valet till EU-parlamentet, inklusive arbetet gällande riskerna för otillbörlig påverkan.

Kungen signerar Europaparlamentets gästbok. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen signerar Europaparlamentets gästbok. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Europaparlamentet

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av EU-parlamentarikerna kommer från Sverige.

Nästa val till Europaparlamentet hålls söndagen den 26 maj 2019.