Drottningen vid vigning av Uppsala stifts nya biskop

Söndagen den 3 mars närvarade Drottningen vid en högmässa i Uppsala domkyrka när Karin Johannesson vigdes till ny biskop i Uppsala stift.

Drottningen vid biskopsvigning i Uppsala domkyrka.

Drottningen vid biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronsson/Ikon/Svenska kyrkan

Docent Karin Johannesson, universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, vigdes under högmässan till ny biskop i Uppsala stift. Karin Johannesson efterträder Ragnar Persenius som förra söndagen avslutade en nästan 19-årig lång period som stiftets biskop.

Karin Johannesson kläs på biskopskåpan av ärkebiskopen Antje Jackelén.

Karin Johannesson kläs på biskopskåpan av ärkebiskopen Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronsson/Ikon/Svenska kyrkan

Under högmässan höll ärkebiskopen Antje Jackelén predikan och vigningstal. Därefter vigdes Karin Johannesson till biskop i Uppsala stift.

Under gudstjänsten framfördes musik av Uppsala domkyrkas gosskör och Katedralsångarna.

Högmässan avslutades med att nattvarden utdelades.

Drottningen tillsammans med ärkebiskopen, nya biskopen i Uppsala stift och övriga biskopar samt inbjudna gäster vid biskopsvigningen.

Drottningen tillsammans med ärkebiskopen, nya biskopen i Uppsala stift och övriga biskopar samt inbjudna gäster vid biskopsvigningen. Foto: Magnus Aronsson/Ikon/Svenska kyrkan

Om Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Uppsala stift består av 127 församlingar och omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.