Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 21 februari lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot ambassadör Chandapiwa Nteta från Botswana vid dagens högtidliga audiens på Kungliga slottet.

Kungen tar emot ambassadör Chandapiwa Nteta från Botswana vid dagens högtidliga audiens på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Chandapiwa Nteta från Botswana
  • Ambassadör Nur Ashikin Binti Mohd Taib från Malaysia
  • Ambassadör Edvin Skrt från Slovenien
  • Ambassadör Youngor Sevelee Telewada från Liberia
Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser.

Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De nya ambassadörerna hämtas med häst och vagn på UD och färdas till Kungliga slottet.

De nya ambassadörerna hämtas med häst och vagn på UD och färdas till Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår blåser ambassadörssignalen när de nya ambassadörerna anländer till Östra valvet på Kungliga slottet.

Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår blåser ambassadörssignalen när de nya ambassadörerna anländer till Östra valvet på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

När Kungen tog emot ambassadör Nur Ashikin Binti Mohd Taib från Malaysia bar han Kungl. Malaysiska Högst Uppsatta Kronorden.

När Kungen tog emot ambassadör Nur Ashikin Binti Mohd Taib från Malaysia bar han Kungl. Malaysiska Högst Uppsatta Kronorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé.

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

När Kungen tog emot ambassadör Edvin Skrt från Slovenien bar Kungen den slovenska Orden för utmärkta förtjänster.

När Kungen tog emot ambassadör Edvin Skrt från Slovenien bar Kungen den slovenska Orden för utmärkta förtjänster. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Youngor Sevelee Telewada från Liberia med UD:s introduktör Klar Gierow.

Ambassadör Youngor Sevelee Telewada från Liberia med UD:s introduktör Klar Gierow. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot ambassadör Youngor Sevelee Telewada från Liberia.

Kungen tar emot ambassadör Youngor Sevelee Telewada från Liberia. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna