Kungen delade ut medaljer

Onsdagen den 13 februari delade Kungen ut Serafimer­medaljen, H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Författaren och psykologen Hédi Fried som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen fick ta emot Serafimermedaljen av Kungen för sina insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden.

Författaren och psykologen Hédi Fried som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen fick ta emot Serafimermedaljen av Kungen för sina insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 13 februari delade Kungen ut Serafimer­medaljen, H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Serafimermedaljen tilldelas en person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Medaljen är Sveriges äldsta belönings- eller förtjänstmedalj och är den enda medaljen vars konungaporträtt inte byts ut vid tronskiften. Därför bär den konung Fredrik I:s bild. Serafimermedaljen utdelas mycket sparsamt.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV)Länk till annan webbplats.. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Kungen och Drottningen vid medaljceremonin som hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Kungen och Drottningen vid medaljceremonin som hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

SERAFIMERMEDALJEN

Författare och psykolog Hédi Fried
För synnerligen förtjänstfulla och mångåriga insatser i kampen för demokrati och mänskliga värden.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i kedja

Justitieråd Stefan Lindskog
För framstående insatser för rättsväsendet

12:e storleken i Serafimerordens band

fv. vice Talman Susanne Eberstein
För betydande insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Alf Göransson
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

f.d. Landshövding Gunnar Holmgren
För förtjänstfulla insatser inom svensk statsförvaltning

Ambassadör Stefan Noreén
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Direktör Johan Söderström
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Inge G. Thulin
För förtjänstfulla insatser som svensk-amerikansk företagsledare

12:e storleken i högblått band

Direktör Elisabet Salander Björklund
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Sture Carlsson
För betydande insatser inom svenskt musikliv

Direktör Daniel Ek
För förtjänstfulla insatser inom musikindustrin

Generalmajor Roland Ekenberg
För framstående insatser som rikshemvärnschef

Biskop Ragnar Persenius
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Direktör Charlotte Strömberg
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv

8:storleken i Serafimerordens band

Direktör Magnus Bergmar
För framstående insatser som vd för World's Children's Prize

Professor Kenneth Smedh
För betydande medicinska insatser inom cancervården

Professor Eva Hellström Lindberg
För förtjänstfulla insatser inom internmedicinen

Docent Jane Olsson Thorburn
För framstående insatser som ordförande för World Childhood Foundation

8:e storleken i högblått band

Violinist Malin Broman
För betydande insatser inom svenskt musikliv

f.d. Generaldirektör Lars Ettarp
För förtjänstfulla insatser inom svensk och internationell sjukvård

Operasångare Pers Anna Larsson
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Operasångare Göran Eliasson
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Författare Håkan Nesser
För betydande insatser som författare

5:e storleken i högblått band

Entreprenör Hanna Bruce
För framstående insatser för svensk hantverkstradition och textilindustri

Företagsledare Åsa Jobs
För betydande insatser för svensk textil handtryckskonst

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare Gunilla Bergström
För framstående konstnärliga insatser som författare

Skådespelare Lars Lind
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare