Kungen höll avskedsaudienser

Tisdagen den 12 februari hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Marockos ambassadör Amina Bouayach vid dagens avskedsaudiens på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Marockos ambassadör Amina Bouayach vid dagens avskedsaudiens på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är Bosnien-Hercegovinas ambassadör Vesna Cuzic och Marockos ambassadör Amina Bouayach.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.