Kronprinsessan besökte avfalls­anläggningar

Tisdagen den 5 februari besökte Kronprinsessan Stockholm vatten och avfalls verksamhet i Högdalen samt Högdalenverket.

Kronprinsessan vid biokolsanläggningen tillsammans med Jonas Dahllöf, enhetschef planering och utveckling vid Stockholm vatten och avfall, samt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr.

Kronprinsessan vid biokolsanläggningen tillsammans med Jonas Dahllöf, enhetschef planering och utveckling vid Stockholm vatten och avfall, samt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket inleddes på Stockholm vatten och avfalls kontor i Högdalen där Kronprinsessan, tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö-och klimatborgarrådet Katarina Luhr, fick information om avfallshanteringen i Stockholm samt om en ny automatiserad sopsorteringsanläggning för avfallshantering som planeras.

Kronprinsessan fick även se en pilotanläggning som framställer biokol och fjärrvärme av trädgårdsavfall. Biokol används som jordförbättring vid olika trädgårdsplanteringar i Stockholm.

Som avslutning besökte Kronprinsessan Högdalenverket, Stockholm Exergis anläggning, som producerar el och fjärrvärme av avfall, samtidigt som det renas från miljögifter. Anläggningen har kapacitet att ta emot 700 000 ton avfall per år.

Kronprinsessan tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr vid besöket i Högdalenverket.

Kronprinsessan tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr vid besöket i Högdalenverket. Foto: Maria Tegin/Stockholm Exergi

Kronprinsessan har ett djupt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom sitt engagemang har Kronprinsessan tidigare besökt Helsingborg, Malmö och Norrköping för att få information kring hur de arbetar med hållbarhet och avfallshantering.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.