Drottningen delade ut forskar­stipendier

Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Drottningen tillsammans med Cornelia Späth, en av dagens stipendiater.

Drottningen tillsammans med Cornelia Späth, en av dagens stipendiater. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

I år delades det ut stipendier till forskning på temat Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter.

Drottningen och årets stipendiater.

Drottningen och årets stipendiater. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

2019 års stipendiater

Azade Azad, doktorand vid Stockholms Universitet, för projektet ”Tonårsflickor dömda för brott till ungdomstjänst – livet bortom brottet”.

Cornelia Späth, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”The impact of early nutrition and electrolyte imbalances on cognitive- and motor development at 6.5 years in preterm infants”.

Danyang Li, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Genetic Determinants – A New Path for Individual Treatment Outcome in Autism Spectrum Disorder”.

Erica Mattelin, doktorand vid Linköpings Universitet, för projektet ”Den långa resan – hälsa och traumatisering hos barn på flykt”.

Anna Rensfeldt Flink, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning”.

Jonas Gillenstrand, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Duchennes muskeldystrofi, En studie av kognitiva funktioner och beteende”.

Maria Marinopoulou, doktorand vid Göteborgs Universitet, för projektet ”Prenatal exponering för hormonstörande ämnen (EDCs) och dess betydelse för barns kognitiva utveckling”.

Ida Blomqvist, doktorand vid Umeå Universitet, för projektet ”Säker bedömning av ungdomar med psykisk ohälsa – validering av psykiatriska självskattnings­skalor”.