Prins Daniel på föreläsning om livsstils­medicin

Fredagen den 1 februari närvarade Prins Daniel vid professor Mai-Lis Hellénius avskedsföreläsning vid Karolinska institutet om hur fysisk aktivitet och mat kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Prins Daniel och professor Mai-Lis Hellénius.

Prins Daniel och professor Mai-Lis Hellénius. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Professor Hellénius har i mer än 30 år arbetat både som läkare, forskare och lärare inom livsstilsmedicin. Hon var bland de första läkarna i världen som skrev ut fysisk aktivitet på recept redan i mitten av 1980-talet.

I samband med Mai-Lis Hellénius pension fick hon, enligt tradition vid Karolinska institutet, hålla en öppen avskedsföreläsning. Prins Daniel var en av de 770 åhörare som deltog.