Prins Daniel besökte Tärnsjö skola

Torsdagen den 31 januari besökte Prins Daniel Tärnsjö skola med anledning av Generation Peps kampanj ”Upp och hoppa, Sverige!”.

Prins Daniel och elever på Tärnsjö skola.

Prins Daniel och elever på Tärnsjö skola. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tärnsjö skola, samt övriga skolor i Heby kommun, arbetar aktivt med att öka rörelse för eleverna. Skolorna deltar bland annat i kampanjen ”Upp och hoppa, Sverige!” som skapats av Generation Pep, en organisation som Kronprinsessparet är initiativtagare till.

På skolan fick Prins Daniel information om hur de arbetar med rörelseaktiviteter i skolan. Prinsen deltog i en bollaktivitet utomhus samt zumba.

I ett av klassrummen fick Prinsen möjlighet att prova kontorscyklar som eleverna sitter på och kan trampa under lektionerna.

I ett av klassrummen fick Prinsen möjlighet att prova kontorscyklar som eleverna sitter på och kan trampa under lektionerna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Som avslutning på besöket deltog Prinsen och alla elever på skolan i en gemensam "röris" på skolgården.

Som avslutning på besöket deltog Prinsen och alla elever på skolan i en gemensam "röris" på skolgården. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Generation Pep

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och lanserades av Prins Daniel år 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Just nu genomför Generation Pep kampanjen ”Upp och hoppa, Sverige!” som uppmanar hela Sverige till mer fysisk aktivitet och är en inspiration till mer rörelseglädje.