Kronprinsessan besökte Göteborgs universitet och Havs- och vatten­­myndig­heten

Onsdagen den 30 januari var Kronprinsessan i Göteborg för att besöka Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet samt Havs- och vattenmyndigheten.

Kronprinsessan tar del av forskningen kring mikroplaster i svensk fisk, tillsammans med landshövding Anders Danielsson och Bethanie Carney Almroth.

Kronprinsessan tar del av forskningen kring mikroplaster i svensk fisk, tillsammans med landshövding Anders Danielsson och Bethanie Carney Almroth. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Onsdagen den 30 januari var Kronprinsessan i Göteborg för att besöka Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet samt Havs- och vattenmyndigheten.

Fokus för Kronprinsessans besök var flera viktiga miljöfrågor, bland annat marin nedskräpning, mikroplaster, Östersjöns status, nya miljökrav för vattenkraften och fiskerikontroll i skyddade områden.

Under besöket på Zoologen vid Göteborgs universitet träffade Kronprinsessan prefekt Henrik Aronsson, professor i växtmolekylärbiologi, och Bethanie Carney Almroth, docent i ekotoxikologi, bägge vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Forskning om mikroplaster i svensk fisk

Bethanie Carney Almroths forskning handlar om miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier i akvatiska organismer, framför allt mikroplaster i fiskar i den svenska miljön. Kronprinsessan fick ta del av pågående forskning kring mikroplaster och kemikalier.

Kronprinsessan under besöket på Havs- och vattenmyndigheten.

Kronprinsessan under besöket på Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På Havs- och vattenmyndigheten träffade Kronprinsessan generaldirektör Jakob Granit och andra medarbetare vid myndigheten, för att få fördjupad information om arbetet. Havs- och vattenmyndigheten har bland annat arbetat med havsplaner som i höst ska lämnas till regeringen.

Havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart. I mars presenteras förslag till tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken.

Östersjöns status. Övergödning är ett fortsatt stort problem även om tillförseln av näringsämnen minskar. Tillståndet för torsken är också kritiskt men bestånden av strömming mår bra och halterna av farliga ämnen i havsmiljön minskar.

Nationell plan för vattenkraften. Sverige ska få moderna miljövillkor i vattenkraften. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar fram förslag till nationell plan för miljöprövning.

Fiskerikontroll i skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll och övervakar bland annat fiske i realtid i områden där trålfiske är förbjudet. Kronprinsessan får följa arbetet.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida, samt hos FN.