Kronprinsessan vid Kungl. Skogs- och Lantbruks­­akade­miens högtids­samman­komst

Måndagen den 28 januari närvarade Kronprinsessan vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

Kronprinsessan tillsammans med Björn Sundell, vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kronprinsessan tillsammans med Björn Sundell, vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en oberoende och fri organisation som jobbar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades den 28 januari 1813 av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Sedan dess har Akademien haft en årlig högtidssammankomst. I år, den 207:e gången, hölls den i Stadshuset i närvaro av Kronprinsessan.

Högtidssammankomsten hölls i Stadshuset.

Högtidssammankomsten hölls i Stadshuset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA