Kronprinsessparet besökte Stockholms Stadsmission

Torsdagen den 24 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Stockholms Stadsmission och familjer som öppnat upp sina hem för ensamkommande ungdomar.

Kronprinsessan får information om Stockholms Stadsmissions fadderhemsprojekt.

Kronprinsessan får information om Stockholms Stadsmissions fadderhemsprojekt. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket fick Kronprinsessparet information om fadderhemsprojektet som syftar till att hitta boende till ungdomar i asylprocess som fyllt 18 år och som går på gymnasiet. De personer och familjer som väljer att vara fadderhem får stöd av Stockholms Stadsmission i form av kurser och nätverk med andra i samma situation.

I Stockholm finns i dag över 100 fadderhem som ingår i projektet. Kronprinsessparet fick under besöket träffa tre av dessa och även besöka familjen Harell Poznic som sedan ett år tillbaka har Mohammed Ibrahimi som inneboende.

Som en del i projektet erbjuder Stockholms Stadsmission också ett antal enklare boenden på till exempel vandrarhem och studentkorridorer till ensamkommande ungdomar.

Kronprinsessan är beskyddare för Stockholms Stadsmission sedan 2010.

Mohammed Ibrahimi bor hemma hos familjen Harell Poznic i Stockholm. Till vardags läser han på gymnasiet med inriktning att bli låssmed.

Mohammed Ibrahimi bor hemma hos familjen Harell Poznic i Stockholm. Till vardags läser han på gymnasiet med inriktning att bli låssmed. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Mohammed Ibrahimi är född i Afghanistan men växte upp i Iran innan han kom till Sverige.

Mohammed Ibrahimi är född i Afghanistan men växte upp i Iran innan han kom till Sverige. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission

Till toppen