Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Estelle besökte Bernadotte­biblioteket

Måndagen den 21 januari besökte Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Estelle Bernadottebiblioteket.

I Bernadottebiblioteket finns bland annat stora samlingar böcker, fotografier och kartor. Här beser Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Estelle en karta över Florens stadsplan från år 1818.

I Bernadottebiblioteket finns bland annat stora samlingar böcker, fotografier och kartor. Här beser Kungen, Kronprinsessan och Prinsessan Estelle en karta över Florens stadsplan från år 1818. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I biblioteket, som ligger i Kungl. Slottet, förvaras över hundratusen böcker som tillhört ätten Bernadottes kungar och drottningar. Bibliotekssalen stod färdig 1796 och byggdes ursprungligen för att vara svenskt nationalbibliotek.

När Nicodemus Tessin den yngre efter slottsbranden 1697 fick i uppdrag att rita ett nytt slott ingick även ett bibliotek. Det blev dock inte Tessins plan som genomfördes utan en senare arkitekts ritningar kom att gälla, Carl Johan Cronstedts.

Biblioteket hade en lång byggnadstid. Vid 1700-talets början planerade man att måla biblioteket i vitt och guld, men då det stod färdigt vid 1700-talets slut hade stil och smak förändrats och man föredrog den omålade eken.

På grund av pliktleveranser av böcker växte samlingarna snabbt samtidigt som bibliotekets karaktär ändrades från att vare ett privat kungligt bibliotek till ett svenskt nationalbibliotek. Lokalerna i slottet blev därför snart för små. Därför flyttades boksamlingarna 1877 till det nya nationalbiblioteket i Humlegården som dock behöll namnet "Kungliga biblioteket".

I början av 1900-talet samlades åter de privata kungliga boksamlingarna i slottets biblioteksflygel. På 50-talet omorganiserades böckernas hyllplacering och därmed fick man en tydligare uppfattning över vad som ingått i de olika kungliga boksamlingarna.

Samlingarna består idag av böcker som tillhört kung Karl XIV Johan och drottning Desideria till och med Gustaf VI Adolf och drottning Louise.

Den mest omfattande samlingen inom Bernadottebiblioteket är fotosamlingen som består av cirka 500 000 fotografier. Här visar Kungen ett album med bilder från sin kronprinstid.

Den mest omfattande samlingen inom Bernadottebiblioteket är fotosamlingen som består av cirka 500 000 fotografier. Här visar Kungen ett album med bilder från sin kronprinstid. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Bilder från arkivet: år 1962 invigde kung Gustaf VI Adolf Sydhamnen i Helsingborg och dåvarande kronprinsen besökte Karlskrona.

Bilder från arkivet: år 1962 invigde kung Gustaf VI Adolf Sydhamnen i Helsingborg och dåvarande kronprinsen besökte Karlskrona. Foto: Bernadottebibliotekets arkiv

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle tittar på drottning Victorias (1862-1930) privata fotografier.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle tittar på drottning Victorias (1862-1930) privata fotografier. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Drottning Victoria var en aktiv fotograf och uppmärksammades både nationellt och internationellt för hennes bilder från Egypten under tidigt 1890-tal.

Drottning Victoria var en aktiv fotograf och uppmärksammades både nationellt och internationellt för hennes bilder från Egypten under tidigt 1890-tal. Foto: Bernadottebibliotekets bildarkiv

Slottsbibliotekarien Arvid Jakobsson visade Bernadottebiblioteket.

Slottsbibliotekarien Arvid Jakobsson visade Bernadottebiblioteket. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna