Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 17 januari lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot ambassadör Maria-Goretti Blandine Dicko/Agaleoue Adoua från Burkina Faso.

Kungen tar emot ambassadör Maria-Goretti Blandine Dicko/Agaleoue Adoua från Burkina Faso. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör George Mbanga Liswaniso från Namibia
  • Ambassadör Siniša Grgić från Kroatien
  • Ambassadör Seth George Ramocan från Jamaica
  • Ambassadör Maria-Goretti Blandine Dicko/Agaleoue Adoua från Burkina Faso
Ambassadör Seth George Ramocan från Jamaica anländer till Kungliga slottet.

Ambassadör Seth George Ramocan från Jamaica anländer till Kungliga slottet. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Kungen tar emot ambassadör George Mbanga Liswaniso från Namibia.

Kungen tar emot ambassadör George Mbanga Liswaniso från Namibia. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Då Kungen innehar kroatiska Konung Tomislavs orden bar han den under kroatiska ambassadörens Siniša Grgić audiens.

Då Kungen innehar kroatiska Konung Tomislavs orden bar han den under kroatiska ambassadörens Siniša Grgić audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Då Kungen innehar kroatiska Konung Tomislavs orden bar han den under kroatiska ambassadörens Siniša Grgić audiens.

Då Kungen innehar kroatiska Konung Tomislavs orden bar han den under kroatiska ambassadörens Siniša Grgić audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna