Prins Daniel besökte Atlas Copco

Onsdagen den 16 januari besökte Prins Daniel Atlas Copco tillsammans med Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel på Atlas Copco.

Prins Daniel på Atlas Copco. Foto: Mattias Hellström/SPA

Atlas Copco är ett av Sveriges största industriföretag och verkar inom affärsområdena kompressor-, vakuum-, industri- och energiteknik.

Under besöket fick Prins Daniel information om verksamheten och en rundvandring i Atlas Copcos gruva som i dag används som testanläggning för företagets produkter.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft