Kronprinsessan besökte Helsingborg

Onsdagen den 16 januari besökte Kronprinsessan Helsingborg och fick information om Helsingborgs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Kronprinsessan på besök i Helsingborg.

Kronprinsessan på besök i Helsingborg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Helsingborg ligger i framkant inom hållbarhetsarbete och under besöket fick Kronprinsessan möjlighet att fördjupa sin kunskap kring hur svenska städer långsiktigt arbetar med hållbarhet.

Besöket inleddes vid stadsutvecklingsprojektet DrottningH. Projekts syfte är att utveckla en miljonprogramsstadsdel till en integrerad och hållbar del av staden. Genom att inkludera lokalt näringsliv, invånare, stadens förvaltningar och bolag har Helsingborg tagit ett helhetsgrepp om sociala som strukturella frågor.

Helsingborgshem vann Bopriset 2018 för "att i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål".

Därefter besökte Kronprinsessan Sofiero och träffade entreprenörer som är verksamma i Helsingborg inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Efter lunchen fick Kronprinsessan en rundtur av Sofieros slottsområde med bland annat Sofias bro. Bron invigdes våren 2018 och går över Gustaf VI Adolf och Prinsessan Margaretas rhododendronravin. Kronprinsessan fick även se lekstugorna och Prins Oscars Sagoskog.

Som avslutning på dagen i Helsingborg besökte Kronprinsessan Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB (NSR). Under besöket fick Kronprinsessan information om NSR:s utveckling genom åren, från en soptipp till en industripark, samt hur de arbetar för att minska mängden sopor genom att omvandla soporna till resurser istället.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.