Drottningen besökte Sydafrika

Den 14–16 januari är Drottningen i Sydafrika och besökte projekt som drivs av World Childhood Foundation och andra organisationer i landet.

Drottningen tillsammans med Lucinda Evans, grundare av Childhoods projekt Philisa Abafazi Bethu.

Drottningen tillsammans med Lucinda Evans, grundare av Childhoods projekt Philisa Abafazi Bethu. Foto: World Childhood Foundation

Philisa Abafazi Bethu

Måndagen den 14 januari inledde Drottningen dagen med att besöka Childhoods projekt Philisa Abafazi Bethu i Lavender Hill. Området är ett av de mest våldsutsatta områdena i Kapstaden och via projektet erbjuder Philisa Abafazi Bathu en plats för barn och kvinnor där de får lära sig om rättigheter och delta i terapi, läger, utflykter och stödsamtal.

Waves for Change (W4C)

I Kapstaden träffade Drottningen ungdomar från kåkstäder som deltar i projektet Waves for Change. Där får ungdomar inte bara lära sig att surfa utan får också verktyg att hantera sina känslor och bygga bra relationer.

Project Playground

På eftermiddagen besökte Drottningen och representanter från Childhood kåkstaden Langa och den ideella hjälporganisationen Project Playground. Organisationens mål är att skapa en trygg plattform och ge stöd till barn genom sin uppväxt, ungdom och in i vuxenlivet. Project Playground grundades av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg 2010.

James House

Tisdagen den 15 januari började med att Drottningen besökte James House som är partner till Childhood sedan 2013. På James House fick Drottningen information om programmet BEST (Building Emotionally Strong Teens) som jobbar för att stötta ungdomar med destruktiva beteenden.

Childhood Mamelani Observatory

På eftermiddagen besökte Drottningen projektet Mamelani, ett eftervårdsprogram för ungdomar som tidigare levt på institution. Projektet får stöd av Childhood och syftar till att ge ungdomar förutsättningar att leva självständigt, fatta positiva livsbeslut och uppnå sin potential.

Seven Passes

Onsdagen den 16 januari besökte Drottningen och Childhood projektet Seven Passes Initiativ i staden George. Initiativet arbetar för att långsiktigt bekämpa fattigdom genom att höja utbildningsnivån i samhället. De erbjuder bland annat utbildningsaktiviteter, läxhjälp, sport, musik och drama för ungdomar.

Drottning tillsammans med rektorn på Seven Passes Initiativ.

Drottning tillsammans med rektorn på Seven Passes Initiativ. Foto: World Childhood Foundation

Drottningen träffar barn på Seven Passes Initiativ.

Drottningen träffar barn på Seven Passes Initiativ. Foto: World Childhood Foundation

Institute for Security

På eftermiddagen besökte Drottningen Institute for Security Studies som arbetar för att förbättra människors säkerhet som ett medel för att uppnå fred och välstånd. Institutet erbjuder utbildning, analys och tekniskt bistånd till regeringar och tjänstemän.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.