Kungen gav företräde för talmannen

Tisdagen den 15 januari gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades Kungen bland annat om att talmannen lägger fram förslag till statsminister på onsdag.