Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar

Söndagen den 13 och måndagen den 14 januari närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar i Sälen.

Kungen och Kronprinsessan på Folk och försvar i Sälen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rikskonferensen är årligt återkommande och är ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Under konferensen samlas cirka 350 deltagare från politiken, myndigheter, civilsamhällesorganisationer – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer och näringsliv.

Söndagen inleddes med anföranden av statsrådet Peter Hultqvist samt Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson.

Därefter tog åhörarna bland annat del av diskussioner kring de transatlantiska relationerna samt Kina.

Under måndagen stod Norden i fokus. Bland annat hölls ett panelsamtal med Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges försvarsministrar.

Kungen hälsas välkommen av Göran Arrius, ordförande för Folk och försvar.

Kungen hälsas välkommen av Göran Arrius, ordförande för Folk och försvar. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rikskonferensen

Varje år genomför Folk och Försvar rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Under tre dagar samlas över 300 deltagare för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Rikskonferensen som hålls på Högfjällshotellet i Sälen kan ses live och i efterhand på folkochforsvar.se