Kungen gav företräde för talmannen

Torsdagen den 10 januari gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.