Kronprinsessan besökte Livgardet

Onsdagen den 9 januari besökte Kronprinsessan Livgardet i Kungsängen.

Överstelöjtnant Gustaf Dufberg, Livgardets ställföreträdande chef, välkomnade Kronprinsessan till Livgardet i Kungsängen.

Överstelöjtnant Gustaf Dufberg, Livgardets ställföreträdande chef, välkomnade Kronprinsessan till Livgardet i Kungsängen. Foto: Astrid Emilia Amtén/Försvarsmakten

Vid besöket fick Kronprinsessan information om Livgardets verksamhet. Besöket är ett av Kronprinsessans återkommande besök inom Försvarsmakten.

Under besöket fick Kronprinsessan också tillfälle att höra mer om 13:e säkerhetsbataljonens organisation och insatsverksamhet. 13:e säkerhetsbataljonen är en del av Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt.

att förstärka verksamheten.

att förstärka verksamheten. Foto: Astrid Emilia Amtén/Försvarsmakten

Kronprinsessan fick också en förevisning där en av bataljonens hundförare gav prov på hur Försvarsmakten använder hundar för att förstärka verksamheten.

Dagens besök på Livgardet avslutades med att Kronprinsessan fick testa Robot 57 på simulatoravdelningen.

Kronprinsessan testar Robot 57 på Livgardets simulatoravdelning.

Kronprinsessan testar Robot 57 på Livgardets simulatoravdelning. Foto: Astrid Emilia Amtén/Försvarsmakten

Om Livgardet

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största militära förband med många olika ansvarsområden. Bland annat utbildar Livgardet alla som ska delta i internationella insatser. Förbandet ansvarar också för högvakten, som bevakar de Kungliga slotten och deltar i den statsceremoniella verksamheten, liksom Försvarsmusiken och Försvarsmaktens insatshundar. Livgardet utvecklar även Försvarsmaktens förmåga inom militärpolisområdet och ansvarar för flera hemvärnsgrupper

Livgardet är också ett av världens äldsta regementen och räknar sina anor till 1500-talet, då det har en del av sitt ursprung i Gustav Vasas livvakt under befrielsekriget 1521–1523.

Till toppen