Kronprinsessan och Prinsessan Estelle besökte Skatt­kammaren

Tisdagen den 8 januari besökte Kronprinsessan och Prinsessan Estelle Skattkammaren på Kungl. Slottet. Under besöket i Skattkammaren fick Prinsessan Estelle bekanta sig med riksregalierna – monarkins främsta symboler.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle förevisas montern med Karl (X) Gustavs arvfurstekrona av museilärare Per Sjödahl från Ståthållarämbetet. Kronan, som ibland kallas tronföljarkronan, är Kronprinsessans rangkrona. I montern finns också drottning Gunilla Bielkes spira och riksäpple från 1584 samt konung Karl IX:s smörjelsehorn från 1606.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle förevisas montern med Karl (X) Gustavs arvfurstekrona av museilärare Per Sjödahl från Ståthållarämbetet. Kronan, som ibland kallas tronföljarkronan, är Kronprinsessans rangkrona. I montern finns också drottning Gunilla Bielkes spira och riksäpple från 1584 samt konung Karl IX:s smörjelsehorn från 1606. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

I Kungliga slottets källare förvaras ”rikets regalier och dyrbarheter”. Riksregalierna är monarkins främsta symboler och har ställts ut i Skattkammaren sedan 1970-talet.

Nuförtiden bärs inte riksregalierna av Kungafamiljens medlemmar. Regalierna tas dock återkommande fram ur Skattkammaren för att placeras på hyenden (kuddar) vid viktiga ceremonier inom Kungafamiljen – såsom trontillträden, dop, bröllop och begravningar – för att markera kunglig värdighet och aktens betydelse.

Prinsessan Estelle tittar på prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona från 1778, till vänster, och prins Fredrik Adolfs krona från 1771, till höger. Prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona är rangkrona för Prinsessan Madeleine, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne. Prins Fredrik Adolfs krona är rangkrona för Prins Alexander.

Prinsessan Estelle tittar på prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona från 1778, till vänster, och prins Fredrik Adolfs krona från 1771, till höger. Prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona är rangkrona för Prinsessan Madeleine, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne. Prins Fredrik Adolfs krona är rangkrona för Prins Alexander. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Samtliga medlemmar i Kungafamiljen har en tilldelad krona. Under besöket fick Prinsessan Estelle titta på Kronprinsessans krona, Karl (X) Gustavs arvfurstekrona, från 1650. Prinsessan fick också se den krona hon själv blivit tilldelad, prins Oskars (II) furstekrona från 1844.

I Skattkammaren finns även andra viktiga föremål, såsom Karl XI:s dopfunt från 1700-talets början. Kronprinsessan och Prinsessan Estelle är båda döpta i silverdopfunten.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle vid silverdopfunten, tillverkad av den franske silversmeden François Cousinet mellan 1696 och 1707. Slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. har med all sannolikhet utfört ritningen i samarbete med den franske skulptören Bernard Fouquet. Dopfunten är i silver från Sumatra som bearbetats i Sala silvergruva.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle vid silverdopfunten, tillverkad av den franske silversmeden François Cousinet mellan 1696 och 1707. Slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. har med all sannolikhet utfört ritningen i samarbete med den franske skulptören Bernard Fouquet. Dopfunten är i silver från Sumatra som bearbetats i Sala silvergruva. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Riksregalierna är statlig egendom och vårdas av Kammarkollegiet.