Invigning av Karl XIV Johan-statyn på Slottsbacken

Söndagen den 16 december invigde Kungen ryttarstatyn över Karl XIV Johan på Slottsbacken. Efter 164 år vid Slussen har statyn nu, året då ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, fått en ny placering på Slottsbacken.

Kungen inviger ryttarstatyn över sin anfader Karl XIV Johan på Slottsbacken.

Kungen inviger ryttarstatyn över sin anfader Karl XIV Johan på Slottsbacken. Foto: Karin Törnblom/IBL

I närvaro av Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia invigde Kungen statyn över sin anfader. Ryttarstatyn var tidigare placerad på Karl Johans torg men på grund av den stora ombyggnationen av Slussen har Bengt Erland Fogelberg skulptur nu fått en ny plats.

I samband med flytten har statyn också fått en ny sockel i granit samt tillagda inskriptioner för att markera att ätten Bernadotte i år suttit 200 år på den svenska tronen.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet närvarade vid eftermiddagens invigning.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet närvarade vid eftermiddagens invigning. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ryttarstatyn över konung Karl XIV Johan är nu placerad på Slottsbacken utanför Kungl. Slottet.

Ryttarstatyn över konung Karl XIV Johan är nu placerad på Slottsbacken utanför Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

I sitt tal sade Kungen bland annat:

Efter 164 år vid Slussen är Karl Johan nu tillbaka vid det slott där han levde och verkade. [...] Efter Karl Johans bortgång, år 1844, meddelade Oskar I att han avsåg resa en ryttarstaty över sin far.

Uppdraget gick till konstnären Bengt Erland Fogelberg och tio år senare avtäcktes statyn vid en högtidlig ceremoni vid Slussplan – senare omdöpt till Karl Johans torg. [...]

Nu, i och med ombyggnaden av Slussen, har vi fått anledning att inviga den igen. På en ny plats och en ny sockel.

H.M. Konungen

”Efter 164 år vid Slussen är Karl Johan nu tillbaka vid det slott där han levde och verkade”, sade Kungen bland annat i sitt tal.

”Efter 164 år vid Slussen är Karl Johan nu tillbaka vid det slott där han levde och verkade”, sade Kungen bland annat i sitt tal. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

I samband med ceremonin musicerade Livgardets Dragonmusikkår och Stockholms studentsångare under ledning av dirigenten Pelle Olofsson. Delar av den framförda musiken spelades också i november 1854 när statyn invigdes vid Slussen.

Invigningsceremonin avslutades med att Edouard de Puys Karl Johan vår kung framfördes – ett verk man tror var det första kung Karl XIV Johan hörde när han landsteg i Sverige.

Livgardets dragonmusikkår och Stockholms studentsångare som musicerade.

Livgardets dragonmusikkår och Stockholms studentsångare som musicerade. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Öppet slott

I samband med statyinvigningen bjöd Kungen också in allmänheten till Öppet slott. Under kvällen var en av slottets representationsvåningar, Bernadottevåningen, öppen för allmänheten med fri entré.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna