Prins Carl Philip deltog i medaljceremoni för svenska Malistyrkan MA08

Fredagen den 14 december deltog Prins Carl Philip vid medaljceremonin för svenska styrkan som i sex månader tjänstgjort i Mali, MA08. Medaljceremonin ägde rum i Kungl. Tennishallen i Stockholm.

Prins Carl Philip delade ut medaljer till amfibiesoldater som tjänstgjort för FN i Mali.

Prins Carl Philip delade ut medaljer till amfibiesoldater som tjänstgjort för FN i Mali. Foto: Pelle T Nilsson

Ceremonin uppmärksammade samtliga soldater i förbandet Mali 08 som under sex månader tjänstgjort i FN:s insats i Mali.

Under ceremonin talade armétaktisk chef brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, försvarsminister Peter Hultqvist samt överbefälhavare Micael Bydén.

Därefter förrättades medaljceremonin där de ca 250 soldaterna som deltagit i MA08 mottog sina medaljer av bland annat Prins Carl Philip.

Medaljceremoni i Kungl. Tennishallen.

Medaljceremoni i Kungl. Tennishallen. Foto: Pelle T Nilsson

Ceremonin avslutades med att anhörigmedaljer delats ut till soldaternas anhöriga.

Prins Carl Philip, som är major i Amfibiekåren, närvarade under ceremonin. Efter ceremonin gavs en mottagning där Prinsen fick möjlighet att samtal med soldater som tjänstgjort i MA08 samt deras familjer.

MA08 består till stor del av personal ur Amfibieregementet men även andra förband ur Försvarsmakten.