Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Onsdagen den 12 december lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot med ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka på Kungliga slottet.

Kungen tar emot med ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Nordkoreas nyutnämnde ambassadör Ri Won Guk.

Kungen tar emot Nordkoreas nyutnämnde ambassadör Ri Won Guk. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira från Brasilien hälsar på Kungen vid dagens audiens.

Ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira från Brasilien hälsar på Kungen vid dagens audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Uzbekistans nyutnämnde ambassadör Nabijon Kasimov.

Kungen tillsammans med Uzbekistans nyutnämnde ambassadör Nabijon Kasimov. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Ri Won Guk från Nordkorea
  • Ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira från Brasilien
  • Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka
  • Ambassadör Nabijon Kasimov från Uzbekistan
Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser.

Kungen anländer till Östra valvet på Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Nordkoreas ambassadör Ri Won Guk tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed vid ankomsten till Kungliga slottet.

Nordkoreas ambassadör Ri Won Guk tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Brasiliens ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira med följe på Kungliga slottets inre borggård.

Brasiliens ambassadör Nelson Antonio Tabajara de Oliveira med följe på Kungliga slottets inre borggård. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka med följe tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain.

Ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi från Sri Lanka med följe tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Den nyutnämnde ambassadören från Uzbekistan, Nabijon Kasimov, anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar.

Den nyutnämnde ambassadören från Uzbekistan, Nabijon Kasimov, anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.