Kronprinsessan på Nobel Week Dialogue

Söndagen den 9 december närvarade Kronprinsessan på Nobel Week Dialogue som detta år hade rubriken Water Matters.

Kronprinsessan på Nobel Week Dialogue.

Kronprinsessan på Nobel Week Dialogue. Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media

Nobel Week Dialogue arrangeras i samband med Nobelveckan med syfte att lyfta vetenskapsrelaterade frågor som världsledande forskare och experter får samtala kring inför publik. Årets föredrag och paneldiskussioner handlade om vatten och hur det påverkar miljön och människors hälsa och kultur.

Som ambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling har Kronprinsessan fördjupat sig särskilt i frågor som rör vatten och hälsa.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.