Kungen och Prins Carl Philip vid nationella veteran­ceremonin

Tisdagen den 29 maj närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid den nationella veteranceremonin på Kungl. Djurgården i Stockholm. Efter beslut från regeringen var det för första gången allmän flaggdag med anledning av veterandagen.

Kungen framför det nationella veteranmonumentet på Kungl. Djurgården.

Kungen framför det nationella veteranmonumentet på Kungl. Djurgården. Foto: David Sica/Stella Pictures

Utdelning av förtjänstmedaljer.

Utdelning av förtjänstmedaljer. Foto: David Sica/Stella Pictures

Vid ankomst till ceremonin togs Kungen och Prinsen emot av överbefälhavare Micael Bydén och överkommendant Dennis Gyllensporre.

Därefter inmarscherade de till sina platser och hälsades samtidigt med stor salut av fanborgen. När Kungen och Prinsen intagit sina platser genomfördes en överflygning av JAS Gripen.

Försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsutskottets ordförande Allan Widman höll sedan tal.

Prins Carl Philip, statsrådet Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén närvarade bland andra också vid ceremonin.

Prins Carl Philip, statsrådet Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén närvarade bland andra också vid ceremonin. Foto: David Sica/Stella Pictures

När Livgardets dragonmusikkår därefter spelat Bred dina vida vingar tog Kungen, Prins Carl Philip, överbefälhavaren, försvarsministern, försvarsutskottets ordförande samt Sverker Göransson, ordförande i Sveriges veteranförbund, plats framför det nationella veteranmonumentet för att lägga ner kransar.

Kransnedläggning vid det nationella veteranmonumentet som invigdes 2013.

Kransnedläggning vid det nationella veteranmonumentet som invigdes 2013. Foto: David Sica/Stella Pictures

Fältprost Sten Elmberg höll därefter en betraktelse varpå veteranhymnen framfördes av Adolf Fredriks flickkör.

Efter ett tal av överbefälhavaren gick Kungen återigen upp till monumentet för att där dela ut förtjänstmedaljer.

Ceremonin avslutades med att alla församlade sjöng nationalsången.

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen hedras alla Sveriges veteraner. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status. Från 2018 är veterandagen även en allmän flaggdag.