Magnus Bratt

Magnus Bratt

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2014

Till toppen