Göran Sandberg

Göran Sandberg

Titel: Rektorn, Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2008

Till toppen