Hans Rosén

Hans Rosén

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2004

Till toppen