Olof Ljung

Olof Ljung

Titel: Överste

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2000

Till toppen