Margot Wikström

Margot Wikström

Titel: F.d Ordf.i Svenska Kommunförb.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1999

Till toppen