Torkel Högberg

Torkel Högberg

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1985

Till toppen