Erik Jonsson

Erik Jonsson

Titel: Förbundordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1982

Till toppen