Sten Källenius

Sten Källenius

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1981

Till toppen