Torsten Linström

Torsten Linström

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1980

Till toppen