Sök ordens- och medaljförläningar

Författare och psykolog Hédi Fried förlänas Serafimermedaljen 2019. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde. Du kan också söka efter vilket år en namngiven person fått en viss medalj.

Sök ordensförläning

Sedan år 2016 finns ordensmatriklarna, registren över svenska och utländska mottagare av svenska riddarordnar för åren 1748–1974 tillgängliga på Riksarkivets webbplats för sökning.

Till toppen