Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Titel: Fd verkställande direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2024