Göran K Hansson

Göran K Hansson

Titel: Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2024