Åsa Lindestam

Åsa Lindestam

Titel: F d förste vice talman, ordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2024