Sture Hegerfors

Sture Hegerfors

Titel: Journalist, författare och tecknare

Medalj: 5:e storleken i högblått band

År: 2024

Till toppen