Mats Hemström

Mats Hemström

Titel: Slotts- och ordensarkivarie

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2024