Jan Salestrand

Jan Salestrand

Titel: F.d. stabschefen generallöjtnant

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2024