Ulla Forsell

Ulla Forsell

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2023